Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 1. Brzychczy-Włoch M, Sroka-Oleksiak A, Ochońska D, Borowa A, Rymarczyk D, Zieliński B. Application of the artificial intelligence to identification of the different bacteria in multi-species mixtures from the gram stained microscopic preparations. 34th ECCMID, 27 - 30 April 2024, Barcelona, Spain.

 2. Salamon D, Zapała B, Krawczyk A, Potasiewicz A, Nikiforuk A, Arent Z, Gosiewski T. The influence of age on the stability of the gut microbiota composition as a factor determining the effectiveness of the fecal microbiota transplantation in a rat model. 34th ECCMID, 27 - 30 April 2024, Barcelona, Spain.

 3. Krawczyk A, Sroka-Oleksiak A, Talaga-Ćwiertnia K, Salamon D, Brzychczy-Włoch M, Gosiewski T. Development of a high-sensitivity fluorescence in situ hybridization method for detecting SARS-CoV-2. 34th ECCMID, 27 - 30 April 2024, Barcelona, Spain.

 4. Krawczyk A, Gosiewski T, Kowalska-Duplaga K, Zapała B, Salamon D.Correlations between intestinal Archaea and biochemical or clinical parameters of pediatric patients with Crohn's disease. 56th ESPGHAN, 15 - 18 May 2024, Milian, Italy.

 5. Biegun K, Drożdż K, Gosiewski T, Cudak T, Moskalewicz T, Brzychczy-Włoch M. Charakterystyka przeciwdrobnoustrojowych właściwości  olejku cynamonowego i jego składników do zastosowań w powłokach. IMPLANTY2024 Interdyscyplinarność w tworzeniu biomateriałów, 22 - 24 maj 2024, Sopot, Polska.

 6. Drożdż K, Biegun K, Gosiewski T, Mielczarek M, Moskalewicz T, Brzychczy-Włoch M. Charakterystyka przeciwdrobnoustrojowych właściwości olejku cytronelowego i jego składników do zastosowań w powłokach dla implantów metalowych. IMPLANTY2024 Interdyscyplinarność w tworzeniu biomateriałów, 22 - 24 maj 2024, Sopot, Polska.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 1. Dobrut A, Młodzińska A, Brzychczy-Włoch M. Molybdenum Cofactor Biosynthesis Protein B, Aldehyde Reductase Yahk And Outer Membrane Protein A Of Escherichia Coli – Potential Immunoassay And Vaccine Component Protecting From Bovine Mastitis. 16th International Conference on Molecular Epidemiology and Evolutionary Genetics of Infectious Diseases (MEEGID XVI), 14-17 November 2023, Dresden, Germany.

 2. Dobrut A, Sroka A, Brzychczy-Włoch M. Molecular Identification Of Bacterial Species Present In Milk Samples Isolated From Polish Cows With Diagnosed Mastitis. 16th International Conference on Molecular Epidemiology and Evolutionary Genetics of Infectious Diseases (MEEGID XVI), 14-17 November 2023, Dresden, Germany.

 3. Dobrut A, Sobońska J, Brzychczy-Włoch M. Detection Of The Most Common Bacterial Species Present In Milk Samples Isolated From Polish Cows With Diagnosed Mastitis. 9th International Conference on Infectious Disease Dynamics (EPIDEMICS9), 28 November – 1 December 2023, Bologna, Italy.

 4. Szczypta A, Drożdż K, Szura M, Talaga-Ćwietnia K. Has the COVID-19 pandemic affected the patients perception of the field of healtcare workers' hand hygiene practices while providing medical services? International Scientific Conference "Family - Health - Disease", 29 wrzesień 2023, Kraków, Polska.
   
 5. Brzychczy-Sroka B, Talaga-Ćwietnia K, Sroka-Oleksiak G, Drożdż K, Zarzecka-Francica E, Ostrowski W, Kąkol J, Brzychczy-Włoch M, Zakrzewska J. Oral hygiene status of the patients during COVID-19 pandemic - a poiloty stydu. International Scientific Conference "Family - Health - Disease", 29 wrzesień 2023, Kraków, Polska.
   
 6. Szczypta A, Talaga-Ćwietnia K, Drożdż K, Szura M. Różalska A. Czy wdrożenie bezpiecznego sprzętu do wykonywania procedur inwazyjnych wpłyneło na ryzyko zakłuć wśród personelu medycznego? Analiza retrospektywna obejmująca populację pracowników Specjalistycznego Szpitala Zabiegowego 3 stopnia referencyjności w latach 1998 - 2018. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Akademia Kontroli Zakażeń, 14-16 czerwiec 2023, Szczyrk, Polska.
   
 7. Knap K, Kwiecień K, Patuszyńska W, Niewolik D, Ochońska D, Kazek-Kęsik A, Jaszcz K, Brzychczy-Włoch M, Pamuła E. Microparticles Based on Poly(Sebacic Acid) and Poly(3-Allylox-1, 2-Propylene Succinate) As Azithromycin Delivery Systems. Proceedings of the 8th World Congress on Recent Advances in Nanotechnology (RAN'23), 23 - 25 march 2023, Lisbona, Portugal.
   
 8. Chytrosz-Wróbel P, Gołda-Cępa M, Drożdż K, Rysz J, Kubisiak P, Kulig W, Brzychczy-Włoch M, Ćwiklik Ł, Kotarba A. Badania in vitro i in silico powierzchni biomateriałów poliuretanowych: wpływ modyfikacji plazmą tlenową na interakcje na granicy implant-tkanka. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa IMPLANTY2023 Technologie, chemia i medycyna, 20 - 18 maj 2023, Gdańsk, Polska.
   
 9. Drożdż K, Gołda-Cępa M, Brzychczy-Włoch M. Wpływ modyfikacji plazmą tlenową na adhezję bakterii do powierzchnii poliuretanów i biokompatybilność. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa IMPLANTY2023 Technologie, chemia i medycyna, 20 - 18 maj 2023, Gdańsk, Polska.
   
 10. Krawczyk A, Salamon D, Zapała B, Kowalska-Duplaga K, Gosiewski T. Analysis of the occurrence of Malassezia and Debaryomyces species inpediatric patients depending on the activity of Crohn's disease. 33th ECCMID, 15 - 18 april 2023, Copenhagen, Denmark.
   
 11. Krawczyk A, Zapała B, Kowalska-Duplaga K, Salamon D, Gosiewski T. Differences in the composition of intestinal Archea in pediatric patients with Crohn's disease. 55th ESPGHAN, 17 - 20 may 2023, Vienna, Austria.
   
 12. Mielarczyk M, Drożdż K, Gosiewski T, Brzychczy-Włoch M, Moskalewicz T. TERPINEN-4-OL/CHITOSAN COATINGS DEVELOPED BY ELECTROPHORETIC DEPOSITION: MICROSTRUCTURE AND SURFACE PROPERTIES. 32nd Annual Conference Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine | 12-15 October 2023, Rytro, Poland.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 1. Majka Z, Zapała B, Krawczyk A, Czamara K, Mazurkiewicz J, Stanek E, Salamon D, Gosiewski T, Kaczor A. Pathway-dependent anti-obesity effect of short-chaing fatty acids via modulation of the gut microbiome and adipose tissue  – 28th Kraków Conference on Endothelium and 10th Cardiovascular Research Days, 12-14 grudzień 2022, Kraków, Poland.
   
 2. Kwiecień K, Knap K, Reczyńska-Kolman K, Niewolik D, Ochońska D, Jaszcz K, Brzychczy-Włoch M, Pamuła E. Hydrophobic gentamycin-loaded microparticles from poly(sebacic anhydride) ad s drug delivery system against pulmonary infections. UK-Poland-Ukraine Bioinspired materials coference, 29-30 listopad 2022, Online.
   
 3. Kwiecień K, Pudełko I, Knap K, Reczyńska-Kolman K, Krok-Borkowicz M, Ochońska D, Jaszcz K, Brzychczy-Włoch M, Pamuła E. Hydrophobic gentamycin - advantages in drug delivery to bone tissue. Biomaterials in medicine and veterinary medicine, 13-16 październik 2022, Rytro, Poland.
   
 4. Białecka J, Rak K, Białecka A, Rojek-Zakrzewska D, Brzychczy-Włoch M, Zawilińska B. "Plasmid-mediated resistance of Neisseria gonorrhoeae strans isolated in 2014-2021"  – The last word belongs to microbes - Celebrating the 200th anniversary of the birth of Louis Pasteur, 29-30 listopad 2022, Warszawa, Polska.   >>Poster<<
   
 5. Brzychczy B, Talaga-Ćwiertnia K, Gurgul A, Sroka-Oleksiak A, Brzychczy-Włoch M, Zarzecka-Francica E, Ostrowski W, Kąkoł J, Zarzecka J. "Analysis of oral microbiota after infection with SARS-CoV-2 virus"  – The last word belongs to microbes - Celebrating the 200th anniversary of the birth of Louis Pasteur, 29-30 listopad 2022, Warszawa, Polska.   >>Poster<<
   
 6. Brzychczy-Włoch M, Sroka-Oleksiak A, Borowa A, Rymarczyk D, Zieliński B. "It is possible to the future microbiology diagnostics will belong to artificial intelligence?"  – The last word belongs to microbes - Celebrating the 200th anniversary of the birth of Louis Pasteur, 29-30 listopad 2022, Warszawa, Polska.   >>Poster<<
   
 7. Sroka-Oleksiak A, Talaga-Ćwietnia K, Krawczyk A, Salamon Dominika, Brzychczy-Włoch M, Gosiewski T. "How does it look like human cells infected by the SARS-CoV2 virus FISH as an alternative method to detect and visualisation of viral infection"  – The last word belongs to microbes - Celebrating the 200th anniversary of the birth of Louis Pasteur, 29-30 listopad 2022, Warszawa, Polska.   >>Poster<<
   
 8. Salamon D, Krawczyk A, Gurgul A, Arent Z, Potasiewicz A, Nikiforuk A, Gosiewski T. "Analysis of the spleen and mucosa microbiota using Next Generation Sequencing (NGS) in the neurodevelopmental rat model of Schizophrenia" – The last word belongs to microbes - Celebrating the 200th anniversary of the birth of Louis Pasteur, 29-30 listopad 2022, Warszawa, Polska.   >>Poster<<
   
 9. Krawczyk A, Zapała B, Kowalska-Duplaga K, Salamon D, Gosiewski T. "Distribution of individual Candida species depends on the Crohn's disease activity index" – The last word belongs to microbes - Celebrating the 200th anniversary of the birth of Louis Pasteur, 29-30 listopad 2022, Warszawa, Polska.   >>Poster<<
   
 10. Krawczyk A, Zapała B, Sroka-Oleksiak A, Salamon D, Gosiewski T. "Optimization of the NGS method for the detection of Archea in the gut microbiome" – 4th Join Congress - Croatian Society for Infectious Diseases and the Croatian Society of Clinical Microbiology of the Croatian Medical Association, 20-23 październik 2022, Šibenik, Chorwacja.   >>Poster<<
   
 11. Dobrut A, Drożdż K, Biegun K, Brzychczy-Włoch. "Molecular detection of Staphylococcus aureus fibronectin-binding protein A from bovine mastitis: a potential biomarker in lateral flow assay" – 4th International Symposium on Frontiers in Molecular Science Biochemistry, Molecular Biology and Druggability of Proteins, 6-9 wrzesień 2022, Florencja, Włochy.   >>Poster<<
   
 12. Krawczyk A, Salamon D, Sroka-Oleksiak A, Zapała B, Gosiewski T. "Kompleksowa analiza porównawcza mykobiomu jelitowego pacjentów pediatrycznych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z zastosowaniem sekwencjonowania nowej generacji (NGS)" – XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, 15-17 wrzesień 2022, Warszawa, Polska.   >>Streszczenie<<
   
 13. Talaga-Ćwietnia K, Sroka-Oleksiak A, Salamon D, Krawczyk A, Zapała B, Brzychczy-Włoch M, Gosiewski T."Jakościowa i semi-ilośćiowa analiza składu mikrobioty górnych dróg oddechowych pacjentów z COVID-19 w zależności od intesywności replikacji wirusa SARS-CoV-2 – XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, 15-17 wrzesień 2022, Warszawa, Polska.   >>Streszczenie<<
   
 14. Salamon D, Kowalska-Duplaga K, Krawczyk A, Sroka-Oleksiak A, Gosiewski T. "Celiakia a mikrobiom przewodu pokarmowego - porównanie profili bakteryjnych związanych z błoną śluzową żołądka i dwunastnicy u dzieci z nowo rozpoznaną celiakią oraz w grupie kontrolnej przy użyciu sekwencjonowania nowej generacji (NGS)" – XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, 15-17 wrzesień 2022, Warszawa, Polska.   >>Streszczenie<<
   
 15. Gosiewski T, Salamon D, Sroka-Oleksiak A, Krawczyk A, Brzychczy-Włoch M. "Mikrobiom człowieka - gdzie się ukrywa?" – XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, 15-17 wrzesień 2022, Warszawa, Polska.   >>Streszczenie<<
   
 16. Białecka J, Rak K, Laskowska-Zientara M, Białecka A, Zawilińska B. "Profil lekowrażliwości szczepów Neisseria gonorrhoeae izolowanych w latach 2014-2021" – XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, 15-17 wrzesień 2022, Warszawa, Polska.   >>Poster<
   
 17. Dobrut A, Drożdż K, Biegun K, Brzychczy-Włoch M. "Bioinformatyczna i molekularna detekcja białka FnbpA specyficznego dla szczepów S. aureus wyizolowanych od krów z mastitis" – XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, 15-17 wrzesień 2022, Warszawa, Polska.   >>Poster<
   
 18. Ochońska D, Kowalczyk M, Palczewska M, Gajda M, Ebisz M, Brzychczy-Włoch M, Talaga-Ćwietnia K. "Stetoskopy czy "BAKTERIOSKOPY" - ocena obecności bakterii, ich identyfikacja, profil antybiotykooporności oraz genotypowanie patogenów lekoopornych izolowanych ze stetostkopów studentów WL UJ CM" – XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, 15-17 wrzesień 2022, Warszawa, Polska.   >>Poster<<
   
 19. Brzychczy-Włoch M, Sroka-Oleksiak A, Ochońska D, Borowa A, Rymarczyk D, Zieliński B. "Czy sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje w przyszłości badania mikrobioty człowieka" – XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, 15-17 wrzesień 2022, Warszawa, Polska.   >>Poster<<
   
 20. Drożdż K, Gołda-Cępa M, Brzychczy-Włoch M. "Funcjonalizacja niskotemperaturową plazmą tlenową poliuretanów mająych zastosowanie w otolarynologii jako potencjalne zagrożenie wzrostu poziomu adhezji bakterii patogennych" – XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, 15-17 wrzesień 2022, Warszawa, Polska.   >>Poster<<
   
 21. Drożdż K, Gołda-Cępa M, Brzychczy-Włoch M. “Czy poprawa biokompatybilności poliuretanów ma wpływ na adhezję bakterii?” – XII Konferencja Doktorantów UJ CM, 25 czerwiec 2022, Kraków, Polska.   >>Streszczenie<<
   
 22. Biegun K, Sroka-Oleksiak A, Pabian W, Gurgul A, Brzychczy-Włoch M. "Zastosowanie metody sekwencjonowania nowej gerenacji (NGS) w badaniach mikrobioty dróg rodnych kobiet" – VI Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS, 24 czerwca 2022, Lublin, Polska (online).   >>Streszczenie<<
   
 23. Krawczyk A, Sroka-Oleksiak A, Salamon D, Gosiewski T. „Analiza porównawcza składu bakterii kolonizujących górny odcinek przewodu pokarmowego pacjentów pediatrycznych z celiakią, oparta o sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) bakteryjnego regionu 16S rRNA” – VI Ogólnopolska Konferencja Genetyczna, 20-22 maj 2022, Kraków, Polska.   >>Poster<< 
   
 24. Sroka-Oleksiak A, Ochońska D, Borowa A, Rymarczyk D, Zieliński B, Brzychczy-Włoch M. „New perspective on bacterial clones identification based on deep learning approach. Our preliminary results” – 32nd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 23-26 kwietnia 2022, Lizbona, Portugalia   >>Poster<<
   
 25. Salamon D, Kowalska-Duplaga K, Krawczyk A, Grzenda-Adamek Z, Sroka-Oleksiak A, Gurgul A, Gosiewski T. “Assessment of the gastric and duodenal mucosa-associated bacteria of children and adolescents with newly diagnosed celiac disease compared to the control group using NGS sequencing” – 32nd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 23-26 kwietnia 2022, Lizbona, Portugalia.  >>Poster<<
   
 26. Salamon D, Klajmon A, Olechowska-Jarząb A, Sroka-Oleksiak A, Brzychczy-Włoch M, Gosiewski T. „The utility of the antigen assays Humasis Covid 19 Ag Test kit in rapid laboratory diagnostics of SARS COV 2 infection comparative analysis with the qPCR method” – 32nd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 23-26 kwietnia 2022, Lizbona, Portugalia.   >>Poster<< 
   
 27. Krawczyk A, Salamon D, Kowalska-Duplaga K, Drożdż K, Gosiewski T. „Dependence of gut colonisation by Candida on the Crohn's disease activity” – 32nd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 23-26 kwietnia 2022, Lizbona, Portugalia.   >>Poster<<
   
 28. Krawczyk A, Sroka-Oleksiak A, Salamon D, Gurgul A, Gosiewski T. „Comparison of three selected primers pairs covering different regions of the ITS sequence for analysis of the gut mycobiome using NGS sequencing” – 32nd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 23-26 kwietnia 2022, Lizbona, Portugalia.  >>Poster<<
   
 29. Dobrut A, Młodzińska A, Sobońska J, Tabacki A, Mroczkowska U, Brzychczy-Włoch M. „Bioinformatic prediction of highly specific surface bacterial proteins – potential biomarkers in a lateral flow assay for bovine mastitis diagnosis” – 32nd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 23-26 kwietnia 2022, Lizbona, Portugalia.   >>Poster<<
   
 30. Gołda-Cępa M, Chytrosz P, Drożdż K, Kubisiak P, Cwiklik Ł, Kulig W, Brzychczy-Włoch M, Kotarba A. „Surface Functionalization of Polyurethane Towards Prevention of Biomaterials-Centered Infections:Combined Experimental and Molecular Dynamics Simulations Approach” – Joint Symposium - SFB + JSB, 8-10 styczeń 2022, Honolulu, USA.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 1. Borowa A, Rymarczyk D, Ochońska D, Brzychczy-Włoch M, Zieliński B. „Deep learning classification of bacteria clones explained by persistence homology” – International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN) Proceedings, 18-22 lipca 2021, Shenzhen, Chiny.
   
 2. Gibała A, Szaleniec J, Ochońska D, Szaleniec M, Gosiewski T. “Genotypical similarity of Staphylococcus aureus isolates from patients with chronic sinusitis” – 31st European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 9-12 czerwca 2021, Wiedeń, Austria.
   
 3. Krawczyk A, Salamon D, Drożdż K, Kowalska-Duplaga K, Gosiewski T. “Evaluation of the occurrence of methanogenic Archaea among children with Crohn's disease” – 31st European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 9-12 czerwca 2021, Wiedeń, Austria.
   
 4. Krawczyk A, Salamon D, Kowalska-Duplaga K, Gosiewski T. „Increased colonisation by Candida tropicalis in children with active Crohn's disease” – 31st European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 9-12 czerwca 2021, Wiedeń, Austria.
   
 5. Krawczyk A, Salamon D, Kowalska-Duplaga K, Drożdż K, Gosiewski T. „Analysis of gut colonisation by yeast in children with newly diagnosed coeliac disease and assessment of changes after a 6-month period on a gluten-free diet” – 31st European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 9-12 czerwca 2021, Wiedeń, Austria.
   
 6. Pajerski W, Chytrosz P, Reczyński W, Pawłyta M, Gołda-Cępa M, Ochońska D, Brzychczy-Włoch M, Kotarba A. „Interactions at bio-nano interfaces: fundamentals for materials design and preparation for biomedical applications” – 18th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies, 6-9 lipiec 2021, Thesaloniki, Grecja.
   
 7. Pajerski W, Duch J, Gołda-Cępa M, Ochońska D, Brzychczy-Włoch M, Kotarba A. „Modyfikacja powierzchni materiałów węglowych w kierunku zapobiegania infekcjom bakteryjnym” – III Ogólnopolska Konferencja Naukowa IMPLANTY 2021: "koncepcja a realia we współczesnych rozwiązaniach”, 18 czerwca, Gdańsk, Polska.
   
 8. Pajerski W, Gołda-Cępa M, Pawłyta M, Parlińska-Wojtan M, Brzychczy-Włoch M, Kotarba A. „Bacteria meet nanoparticles - electron microscopy insights” – 29th Annual Conference: Biomaterials in medicine and veterinary medicine, 15-18 października 2020, Rytro, Polska.
   
 9. Salamon D, Krawczyk A, Zapała B, Sroka-Oleksiak A, Potasiewicz A, Nikiforuk A, Gosiewski T. “16S rRNA sequencing: comparison of the two next-generation sequencing (NGS) platforms” – 31st European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 9-12 czerwca 2021, Wiedeń, Austria 
   
 10. Sitarz K, Czamara K, Bialecka J, Klimek M, Szostek S, Kaczor A. “Raman microscopy in the study of changes in glycogen and lipid metabolism occurring in cervical epithelial cells in the process of oncogenesis” – 17th Confocal Raman Imaging Symposium, 27 września – 1 października 2021, Ulm, Niemcy (online).
   
 11. Sitarz K, Czamara K, Kaczor A, Szostek S. “Alterations in lipid and miRNA content in cervical epithelial cell lines” – 6th World Summit on Cancer Science and Oncology, 14 czerwca 2021, Bali, Indonezja (online).
   
 12. Sroka-Oleksiak A, Pabian W, Żuk M, Wójcik K, Sobońska J, Drożdż K, Brzychczy-Włoch M. „Are current PCR methods sensitive enough to detect Streptococcus agalactiae in vaginal and rectal swabs?” – 31st European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 9-12 czerwca 2021, Wiedeń, Austria.
 13. Zieliński B, Sroka-Oleksiak A, Rymarczyk D, Piekarczyk A, Brzychczy-Włoch M. „Deep learning approach to describe and classify fungi microscopic images” – Medical Imaging with Deep Learning, 6-8 lipca 2020, Montreal, Kanada.
   
 14. Źródłowski T, Sobońska J, McFarlane I, Salamon D, Ziętkiewicz M, Gosiewski T. “The detection of bacteremia using gram staining and fluorescent in situ hybridization in septic patients with negative blood cultures” – CHEST Annual Meeting 17-20 października, 2021 (online).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 1. Dobrut A, Malska-Woźniak A, Brzozowska E, Górska S, Gamian A, Brzychczy-Włoch M. “Role of epitopes of four immunogenic Group B Streptococci (GBS) proteins and their derivatives in differentiation between pregnant GBS carriers and non-carriers” – 30th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 18-21 kwietnia 2020, Paryż, Francja.
   
 2. Drożdż K, Ochońska D, Ścibik Ł, Brzychczy-Włoch M. „Określenie częstości występowania genów zaangażowanych w proces adhezji wśród szczepów Staphylococcus aureus izolowanych od pacjentów z tracheostomią” – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska", 27 października 2020, Lublin, Polska.
   
 3. Duch J, Pajerski W, Gołda-Cępa M, Ochońska D, Piskorz W, Brzychczy-Włoch M, Rysz J, Kotarba A. „Modification of carbon materials surfaces by plasma: effect of the introduced functional groups on biocompatibility and adhesion of microorganisms” – 29th Annual Conference: Biomaterials in medicine and veterinary medicine, 15-18 października 2020, Rytro, Polska.
   
 4. Gołda-Cępa M, Chytrosz P, Pajerski W, Brzychczy-Włoch M, Kotarba A. „Design and tailoring of polymeric biomaterials surfaces: prevention of biomaterials-centered infections” – 29th Annual Conference: Biomaterials in medicine and veterinary medicine, 15-18 października 2020, Rytro, Polska.
   
 5. Krawczyk A, Salamon D, Kowalska-Duplaga K, Fyderek K, Gosiewski T. „Zależność kolonizacji grzybów jelitowych Candida tropicalis od stopnia aktywności choroby Leśniowskiego-Crohna” – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska", 27 października 2020, Lublin, Polska.
   
 6. Krawczyk A, Salamon D, Kowalska-Duplaga K, Grzenda-Adamek Z, Kozioł-Kozakowska A, Fyderek K, Gosiewski T. “Assessment of quantitative composition of Bacteroides fragilis in children with coeliac disease at the time of diagnosis and after a six-month period of diet” – 30th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 18-21 kwietnia 2020, Paryż, Francja.
   
 7. Pajerski W, Duch J, Gołda-Cępa M, Ochońska D, Szymańska I, Reczyński W, Brzychczy-Włoch M, Kotarba A. „Scientific fundamentals for antibacterial surfaces design and preparation” – 29th Annual Conference: Biomaterials in medicine and veterinary medicine, 15-18 października 2020, Rytro, Polska.
   
 8. Sitarz K, Czamara K, Bialecka J, Klimek M, Szostek S, Kaczor A. „Zmiany w profilu lipidowym komórek nabłonka szyjki macicy w zależności od stopnia zaawansowania zmian patologicznych: badania z użyciem mikroskopii ramanowskiej” – Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, 18-20 września 2020, Toruń, Polska (online).
   
 9. Sitarz K, Kaczor A, Szostek S. „Badanie zależności infekcji HPV i poziomu zawartości glikogenu w cytoplazmie komórek nabłonka jako nowego mechanizmu molekularnego onkogenezy szyjki macicy z użyciem spektroskopii ramanowskiej z rozdzielczością subkomórkową” – X Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, 23 maja 2020, Kraków, Polska (online).
   
 10. Sitarz K, Kopeć J, Szostek S, Sułowicz J. „Określenie obecności zakażenia i typów HPV oraz analiza korelacji parametrów charakteryzujących pacjentów z BCC” – Problemy zdrowia człowieka – przyczyny, stan obecny, sposoby na przyszłość – 5 czerwca 2020, Lublin, Polska (online).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 1. Dobrut A, Górska S, Brzozowska E, Pyclik M, Czyszczoń P, Gamian A, Bulanda M, Brzychczy-Włoch M. “The Elongation Factor Tu of Streptococcus agalactiae or its epitopes: what recognizes anti-GBS sera better?” – 29th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 13-16 kwietnia 2019, Amsterdam, Holandia.  >>Poster<<
   
 2. Dobrut A, Malska-Woźniak A, Górska S, Brzozowska E, Gamian A, Brzychczy-Włoch M. „The epitopes of the elongation factor Tu of Streptococcus agalactiae as diagnostic markers in immunoassay” – 8th International Weigl Conference: Human welfare and infectious diseases in a new microbiome research era. Microorganisms in industrial and medical biotechnology, 26-28 czerwca 2019, Łódź, Polska.  >>Poster<<
   
 3. Drożdż K, Ochońska D, Ścibik Ł, Brzychczy-Włoch M. „Ocena tworzenia biofilmu przez szczepy kliniczne Staphylococcus aureus wyizolowane od pacjentów z tracheostomią” – XI Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu: Biofilm tworzony przez drobnoustroje w patogenezie zakażeń BIOFILM 2019, 14-16 listopada 2019, Kudowa-Zdrój, Polska.
   
 1. Drożdż K, Ochońska D, Ścibik Ł, Brzychczy-Włoch M. „Profil lekooporności szczepów Staphylococcus aureus izolowanych od pacjentów z tracheostomią” – II Konferencji Naukowej Spotkania mikrobiologów i analityków klinicznych z pediatrami, 21 listopada 2019, Kraków, Polska.
   
 2. Drożdż K, Ochońska D, Ścibik Ł, Brzychczy-Włoch M. „Application of PFGE method in molecular typing of Staphylococcus aureus strains isolated from patients with tracheostomy” – XX Conference on Molecular Biology in Diagnostics of Infectious Diseases and Biotechnology DIAGMOL 2019, 23 listopada 2019, Warszawa, Polska.
   
 3. Gibała A, Krawczyk A, Salamon D, Kowalska-Duplaga K, Sroka-Oleksiak A, Fyderek K, Gosiewski T. „Dependence of colonisation of the large intestine by Lactobacillus fermentum on the applied treatment of Crohn's disease” – 29th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 13-16 kwietnia 2019, Amsterdam, Holandia.
   
 4. Gibała A, Sroka-Oleksiak A, Salamon D, Bulanda M, Gosiewski T. „Evaluation of the intestinal mycobiome in patients with diabetes type 1 and 2 using a next-generation sequencing (NGS) method” – 29th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 13-16 kwietnia 2019, Amsterdam, Holandia.
   
 5. Gibała A, Szaleniec J, Szyk-Warszyńska L, Szaleniec M, Gosiewski T. „Biofilm tworzony przez bakterie w przewlekłym zapaleniu zatok a nawroty uciążliwych objawów choroby” – XI Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu: Biofilm tworzony przez drobnoustroje w patogenezie zakażeń, 14-16 listopada 2019, Kudowa Zdrój, Polska.
   
 6. Gołda-Cępa M, Duch J, Pajerski W, Jarosz M, Indyka P, Ochońska D, Brzychczy-Włoch M, Sojka Z, Kotarba A. „Fabrication of catalytic surfaces using bacteria as nanoparticles carriers” – ASS 2019 – 3rd International Conference on Applied Surface Science, 17-20 czerwca 2019, Piza, Włochy.
   
 7. Gołda-Cępa M, Pajerski W, Indyka P, Ochońska D, Sojka Z, Brzychczy-Włoch M, Kotarba A. „New paradigm in catalysts preparation - the application of microorganisms for the deposition of active phase nanoparticles over supports” – EuropaCat 2019 – 14th European Congress on Catalysis "Catalysis without borders", 18-23 sierpnia, 2019, Aachen, Niemcy.
   
 8. Gołda-Cępa M, Pajerski W, Jarosz M, Ciura K, Duch J, Indyka P, Ochońska D, Brzychczy-Włoch M, Sojka Z, Kotarba A. „Nowatorska metoda preparatyki katalizatorów strukturalnych - wykorzystanie mikroorganizmów do homogenicznego osadzania nanocząstek faz aktywnych na powierzchnie nośników” – LI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, 20-22 marca 2019, Kraków, Polska.
   
 9. Gołda-Cępa M, Pajerski W, Jarosz M, Duch J, Indyka P, Ochońska D, Brzychczy-Włoch M, Sojka Z, Kotarba A. „Preparatyka katalizatorów nośnikowych z wykorzystaniem mikroorganizmów” – 62. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 2-6 września 2019, Warszawa, Polska.
   
 10. Kazek-Kęsik A, Płonka J, Leśniak K, Śmiga-Matuszowicz M, Brzychczy-Włoch M. „Formation of Bacteriostatic Coatings of Ti Alloy Implants” – 28th Annual Conference: Biomaterials in medicine and veterinary medicine, 10-13 października 2019, Rytro, Polska.
   
 11. Kowalska-Duplaga K, Krawczyk A, Sroka-Oleksiak A, Salamon D, Gosiewski T, Wędrychowicz A, Fyderek K. „Dependence of colonization of the large intestine by Candida on the treatment of Crohn's disease” – 52nd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition ESPGHAN, 5-8 czerwca 2019, Glasgow, Scotland.
   
 12. Krawczyk A, Salamon D, Gosiewski T. „Ocena ilościowa bakterii Bacteroides fragilis wśród dzieci chorych na celiakię” – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Nutricib Żywność i żywienie - przegląd i badania, 6 grudnia 2019, Lublin, Polska.
   
 13. Krawczyk A, Sroka-Oleksiak A, Salamon D, Kowalska-Duplaga K, Fyderek K, Gosiewski T. „Ilościowa analiza porównawcza grzybów z rodzaju Candida kolonizujących jelito dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna w porównaniu do dzieci zdrowych” – 8th Edition of the Conference for Young Scientists: Science beyond disciplines, 19-20 września, 2019, Chorzów, Polska.
   
 14. Leśniak K, Kazek-Kęsik A, Rokosz K, Brzychczy-Włoch M, Simka W. „Bacteriostatic Layers Formed on Ti-15Mo Alloy Surface” – 28th Annual Conference: Biomaterials in medicine and veterinary medicine, 10-13 października 2019, Rytro, Polska.
   
 15. Pajerski W, Duch J, Ochońska D, Brzychczy-Włoch M, Jarosz M, Gołda-Cępa M, Sojka Z, Kotarba A. „Identyfikacja czynników fizykochemicznych determinujących kinetykę kolonizacji powierzchni przez bakterie” – 62. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 2-6 września 2019, Warszawa, Polska.
   
 16. Pajerski W, Gołda-Cępa M, Ochońska D, Brzychczy-Włoch M, Jarosz M, Pawłyta M, Indyka P, Sojka Z, Kotarba A. „Strong interaction on metal nanoparticles-bacteria biointerface” – ICASS 2019 – 3rd International Conference on Applied Surface Science, 17-20 czerwca 2019, Piza, Włochy.
   
 17. Pajerski W, Ochońska D, Brzychczy-Włoch M, Indyka P, Jarosz M, Gołda-Cępa M, Sojka Z, Kotarba A. „Oddziaływanie nanocząstek złota z komórkami bakteryjnymi w modelu DLVO” – IV Interdyscyplinarna Konferencja Nano(&)BioMateriały od teorii do aplikacji, 6-7 czerwca 2019, Toruń, Polska.
   
 18. Pajerski W, Zduńska M, Gołda-Cępa M, Ochońska D, Brzychczy-Włoch M, Jarosz M, Indyka P, Pawłyta M, Sojka Z, Kotarba A. „Interaction of noble metal nanoparticles with bacteria” – French-Polish Workshop. In science and law: Innovation therapies/diagnostic tools - perspectives and problems, hopes and hypes, 15-16 listopada, 2019, Kraków, Polska.
   
 19. Pajerski W, Zduńska M, Ochońska D, Brzychczy-Włoch M, Jarosz M, Indyka P, Pawłyta M, Sojka Z, Kotarba A. „Oddziaływanie nanocząstek metali szlachetnych z komórkami bakteryjnymi” – 62. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 2-6 września 2019, Warszawa, Polska.
   
 20. Ścibik Ł, Ochońska D, Brzychczy-Włoch M. „Iracheostomy tube: Bacterial colonization profile and antibiotics resistance of pathogens” 8th International Weigl Conference: Human welfare and infectious diseases in a new microbiome research era. Microorganisms in industrial and medical biotechnology, 26-28 czerwca 2019, Łódź, Polska.
   
 21. Ścibik Ł, Ochońska D, Brzychczy-Włoch M. „Rurka tracheostomijna jako nośnik patogenów: profil drobnoustrojów i oporność bakterii na antybiotyki” – IX Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, 1 czerwca 2019 roku, Kraków, Polska.
   
 22. Sitarz K, Czamara K, Bialecka J, Klimek M, Zawilinska B, Szostek S, Kaczor A. „Raman microscopy as a tool to detect HPV infection and to determine of dysplastic and neoplastic changes in cervical cells” –10th International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy, 7-12 lipca 2019, Auckland, Nowa Zelandia.
   
 23. Sitarz K, Czamara K, Bialecka J, Klimek M, Zawilinska B, Szostek S, Kaczor A. „Raman microscopy as a tool to study HPV-rich, HPV-poor and HPV-free cervical cancer cel lines” – HDBMB2019 Congress "Crossroads in Life Sciences", 25-28 września 2019, Lovran, Chorwacja.
   
 24. Szaleniec J, Gibała A, Pobiega M, Parasion S, Wieszczek K, Konior M, Gosiewski T, Stręk P, Składzień J. „Ocena możliwości zastosowania bakteriofagów do leczenia chorych z zaostrzeniami bakteryjnymi przewlekłego zapalenia zatok - doniesienie wstępne” – III Zjazd Otolaryngologów Wojskowych, 21-23 marca 2019, Zakopane, Polska.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 1. Bulanda M, Gosiewski T. „Nowoczesne metody molekularne diagnostyki sepsy.” - X Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe z cyklu: "Biofilm tworzony przez drobnoustroje w patogenezie zakażeń" -"Poszukiwanie nowych rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych w ograniczaniu ekspansji drobnoustrojów", 17-19 maja, 2018, Kudowa Zdrój, Polska.
   
 2. Dobrut A, Brzozowska E, Górska S, Pyclik M, Gamian A, Bulanda M, Brzychczy-Włoch M. „Detection of the epitopes of the enolase protein from Streptococcus agalactiae.” - 4th Congress of Baltic Microbiologists, 10-12 września 2018, Gdańsk, Polska.
   
 3. Dobrut A, Ochońska D, Rajca Ł, Samet A, Kochan P, Heczko PB, Brzychczy-Włoch M. „Necrotizing fasciitis after the hystrectomy in a previously healthy woman caused by invasive S. agalactiae - a case report.” - Eighteenth Congress of the International Federation of Infection Control (IFIC), 25-27 kwietnia, 2018, Kraków, Polska.
   
 4. Dobrut A, Pyclik M, Brzozowska E, Górska S, Bulanda M, Gamian A, Brzychczy-Włoch M. „Mapping of the inosine 5'-monophosphate dehydrogenase Streptococcus agalactiae epitopes recognized by umbilical cord blood serum.” - 28th European Congress of Clinical Microbilogy and Infectious Diseases, 21-24 kwietnia, 2018, Madryt, Hiszpania.
   
 5. Gołda-Cępa M, Chorylek A, Chytrosz P, Brzychczy-Włoch M, Hakkarainen M, Engvall K, Kotarba A. “Tailoring of Implant-tissue Interface: PLGA-Parylene C Multifunctional Coating.” - 4th International Conference on Biomedical Polymers & Polymeric Biomaterials, 15-18 lipca, 2018, Kraków, Poland.
   
 6. Gołda-Cępa M, Chytrosz P, Brzychczy-Włoch M, Hakkarainen M, Engvall K, Kotarba A. “Oxygen plasma functionalization of parylene C coating for metal implants: role of nanotopography.” - 2nd International Workshop on Functional Nanostructured Materials, 11-12 październik, 2018, Kraków, Poland.
   
 7. Kotarba A, Duch J, Gołda-Cępa M, Zaprzalska A, Ochońska D, Brzychczy-Włoch M, Indyka P, Sojka Z. „Bacteria-assisted synthesis of carbon-inorganic nanoparticles composites.” Carbon 2018: The World Conference on Carbon, 1-6 lipca, 2018, Madryt, Hiszpania.
   
 8. Krawczyk A, Sroka-Oleksiak A, Salamon D, Kowalska-Duplaga K, Fyderek K, Gosiewski T. „Impact of biological or nutritional treatment on the number of Candida in the stool of children with Crohn's disease.” - 4th Congress of Baltic Microbiologists, 10-12 września 2018, Gdańsk, Polska.
   
 9. Kruk T, Gołda-Cępa M, Szyk-Warszyńska L, Szczepanowicz K, Duch J, Brzychczy-Włoch M, Kotarba A, Warszyński P. „Multifunctional polyelectrolyte thin films as the 'antifouling' coatings.” - International Conference on Catalysis and Surface Chemistry 2018 & 50-te Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, 18-23 marca, 2018, Kraków, Polska.
   
 10. Ochońska D, Olechowska-Jarząb A, Bulanda M, Brzychczy-Włoch M. „Epidemiological typing of ESβL-producting Klebsiella pneumoniae strains isolated in 2016 from the John Paul II Hospital in Krakow.” - Eighteenth Congress of the International Federation of Infection Control (IFIC), 25-27 kwietnia, 2018, Kraków, Polska.
   
 11. Ochońska D, Wojak I, Salamon D, Bulanda M, Monika Brzychczy-Włoch M. „Gas gangrene of Clostridium perfringens in two patients simultaneously hospitalised in a single department.” - Eighteenth Congress of the International Federation of Infection Control (IFIC), 25-27 kwietnia, 2018, Kraków, Polska.
   
 12. Salamon D, Sroka-Oleksiak A, Kapusta P, Szopa M, Mrozińska S, Ludwig-Słomczyńska A, Wołkow PP, Bulanda M, Małecki MT, Gosiewski T. “Evaluation of the gut microbiota in patients with Type 1 and 2 diabetes using next generation sequencing (NGS).” - 13th Congress of the Central European Diabetes Association/33rd International Danube Symposium, 14-16 czerwc,a 2018, Kraków, Polska.
   
 13. Skowron B, Baranowska A, Kaszuba-Zwoińska J, Więcek G, Malska-Woźniak A, Strus M, Gil K. „Ocena przydatności biomarkerów uszkodzenia nerek - KIM-1 i NGAL w różnych postaciach zakażenia układu moczowego.” - XXIV Konferencja Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, 21-23 czerwca, 2018, Warszawa, Polska.
   
 14. Zawilińska B, Szostek S, Kopeć J, Piątkowska-Jakubas B, Kosz-Vnenchak M. „Superinfection with different human cytomegalovirus (HCMV) strains following allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo-HSCT).” - Eighteenth Congress of the International Federation of Infection Control (IFIC), 25-27 kwietnia, 2018, Kraków, Polska.
   
 15. Źródłowski TW, Jurkiewicz- Badacz D, Sroka-Oleksiak A, Salamon D, Bulanda M, Tomasz Gosiewski T. „FISH and PCR versus blood culture as screening tests for sepsis in children and the influence of antibiotherapy on the detectability of bacteria.” - Eighteenth Congress of the International Federation of Infection Control (IFIC), 25-27 kwietnia, 2018, Kraków, Polska.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 1. Dobrut A, Brzychczy-Włoch M, Bulanda M. „Using The Sanger Sequencing Method For Genotyping The Most Common Elements Of The Human Microbiome.” - 90 Years of the Polish Society of Microbiologists PTM - Past, Present, and Future, 22-23 kwietnia, 2017, Kraków, Polska.
   
 2. Dobrut A, Pyclik M, Brzozowska E, Górska S, Gamian A, Bulanda M, Brzychczy-Włoch M. “Using The Pepscan Synthesis Method For Epitopes Of The Immunogenic S. Agalactiae Protein Elongation Factor Tu Mapping.” - 90 Years of the Polish Society of Microbiologists PTM - Past, Present, and Future, 22-23 kwietnia, 2017, Kraków, Polska.
   
 3. Dobrut A, Pyclik M, Górska S, Brzozowska E, Gamian A, Bulanda M, Brzychczy-Włoch M. „Characteristics Of Immunoreactive Peptides Of The Elongation Factor Tu Streptococcus Agalactiae Recognized By Umbilical Cord Blood Serum.” - 90 Years of the Polish Society of Microbiologists PTM - Past, Present, and Future, 22-23 kwietnia, 2017, Kraków, Polska.
   
 4. Fyderek K, Kowalska-Duplaga K, Gosiewski T, Salamon D, Sroka-Oleksiak A, Wołkow P, Kapusta P, Ludwig-Gałęzowska A. “The influence of biological treatment on intestinal microbiom in Crohn's disease.” - 90 Years of the Polish Society of Microbiologists PTM - Past, Present, and Future, 22-23 kwietnia, 2017, Kraków, Polska.
   
 5. Gołda-Cępa M, Chorylek A, Chytrosz P, Brzychczy-Włoch M, Hakkarainen M, Engvall K, Kotarba A. „Multifunctional PLGA/parylene C coating for implant materials: an integral approach for biomaterials optimization.” - Nordic Polymer Days 2017, 19-21 czerwca, 2017, Stockholm, Szwecja
   
 6. Gołda-Cępa M, Duch J, Ochońska D, Brzychczy-Włoch M, Syrek K, Sulka GD, Kotarba A. „Electrodonor controlled adhesion of bacteria on inorganic implant surfaces.” - Bioinorganic redox control: International Workshop on "Bioinorganic redox control: implications for medicinal chemistry and environmental protection", 20-21 kwietnia, 2017, Kraków, Polska
   
 7. Gosiewski T, Salamon D, Sroka-Oleksiak A, Bulanda M, Ludwig-Gałęzowska A, Wołkow P. „Molekularna diagnostyka sepsy i sekwencjonowanie następnej generacji (NGS) - czyli co możemy jeszcze zrobić?” - XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, 3-6 września, 2017, Kraków, Polska
   
 8. Kowalska-Duplaga K, Gosiewski T, Wędrychowicz A, Pieczarkowski S, Sroka-Oleksiak A, Wołkow P, Kapusta P, Ludwig-Gałęzowska A, Fyderek K. „ Modyfication of intestinal microbiom in children with Crohn disease remaining on exclusive enteral nutrition.” - 90 Years of the Polish Society of Microbiologists PTM - Past, Present, and Future, 22-23 kwietnia, 2017, Kraków, Polska
   
 9. Mrozińska S, Radkowski P, Gosiewski T, Szopa M, Bulanda M, Ludwig-Gałęzowska A, Morawska I, Sroka-Oleksiak A, Matejko B, Kapusta P, Salamon D, Małecki M, Wołkow P, Klupa T. „Skład flory bakteryjnej okrężnicy różni się pomiędzy osobami z cukrzycą typu 2 oraz cukrzycą typu HNF1A-MODY.” - VII Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, 27 maja, 2017, Kraków, Polska.
   
 10. Natkaniec J, Kurczab A, Gosiewski T, Bulanda M. „Staphylococcus Aureus as the ethiological factor of skin infections.” - Konferencja Naukowa: 90 lat Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów - PTM wczoraj - dziś - jutro, Kraków, 22-23 września, 2017, Kraków, Polska.
   
 11. Pietrzyk A, Ponanta-Gawron K, Kochan P, Papier B, Sroka-Oleksiak A, Fyderek K, Bulanda M. „Giardia lamblia, Cryptosporidium parvum and Blastocystis hominis infections in children.” - 90 Years of the Polish Society of Microbiologists PTM - Past, Present, and Future, 22-23 kwietnia, 2017, Kraków, Polska.
   
 12. Piotrowska A, Brzychczy-Włoch M, Bulanda M. „Zastosowanie sekwencjonowania metodą Sangera w identyfikacji gatunkowej najważniejszych elementów mikrobiomu.” - Konferencja Naukowa: 90 lat Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów - PTM wczoraj - dziś - jutro, Kraków, 22-23 września, 2017, Kraków, Polska.
   
 13. Piotrowska A, Ochońska D, Gosiewski T, Pabian W, Bulanda M, Brzychczy-Włoch M. „Zastosowanie sekwencjonowania metodą Sangera do identyfikacji gatunkowej szczepów Lactobacllus kolonizujących zdrowe kobiety w ciąży.” -  III Studencka Konferencja Genetyczna - Acta Genomica, 12-13 kwietnia, 2017, Kraków, Polska.
   
 14. Piotrowska A, Pyclik M, Brzozowska E, Górska S, Gamian A, Bulanda M, Brzychczy-Włoch M. „Detekcia epitopów czynnika elongacii Tu Streptococcus agalactiae rozpoznawanych przez przeciwciała ochronne krwi pępowinowej.” - VII Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, 27 maja, 2017, Kraków, Polska.
   
 15. Piotrowska A, Pyclik M, Brzozowska E, Górska S, Gamian A, Bulanda M, Brzychczy-Włoch M. „Zastosowanie metody pepscan do mapowania epitopów immunogennych białek Streptococcus agalactiae na przykładzie czynnika elongacji Tu.” -  Konferencja Naukowa: 90 lat Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów - PTM wczoraj - dziś - jutro, Kraków, 22-23 września, 2017, Kraków, Polska.
   
 16. Piotrowska A, Pyclik M, Górska S, Brzozowska E, Gamian A, Bulanda M, Brzychczy-Włoch M. „The detection of the epitopes of the protein elongation factor Tu isolated from Streptococcus agalactiae immunoreactive to serum from human umbilical cord blood.” - 27th European Congress of Clinical Microbilogy and Infectious Diseases ECCMID, 22-25 kwietnia, 2017, Wiedeń, Austria.
   
 17. Piotrowska A, Pyclik M, Górska S, Brzozowska E, Gamian A, Bulanda M, Brzychczy-Włoch M. „Charakterystyka immunoreaktywnych peptydów czynnika elongacji Tu Streptococcus agalactiae rozpoznawanych przez przeciwciała krwi pępowinowej.” -  Konferencja Naukowa: 90 lat Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów - PTM wczoraj - dziś - jutro, Kraków, 22-23 września, 2017, Kraków, Polska.
   
 18. Salamon D, Sroka-Oleksiak A, Bulanda M, Flis A, Drwiła R, Gosiewski T. „Ocena mikrobioty krwi u pacjentów z sepsą i osób zdrowych za pomocą sekwencjonowania nowej generacji (NGS).” - II Polski Kongres Pokonać Sepsę: z międzynarodowym uczestnictwem, 25-27 maja, 2017, Wrocław, Polska.
   
 19. Salamon D, Sroka-Oleksiak A, Bulanda M, Gosiewski T. „Zastosowanie metody NGS w ocenie mikrobioty jelita grubego u pacjentów z cukrzycą.” - I Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne "Metagenomy różnych środowisk", 29-30 czerwca, 2017, Lublin, Polska.
   
 20. Salamon D, Sroka-Oleksiak A, Kapusta P, Szopa M, Bulanda M, Małecki M, Ludwig-Gałęzowska A, Wołkow P, Gosiewski T. „Characteristic of the colon mycobiome in patients with diabetes using next-generation sequencing (NGS).” - 90 Years of the Polish Society of Microbiologists PTM - Past, Present, and Future, 22-23 kwietnia, 2017, Kraków, Polska.
   
 21. Sroka-Oleksiak A, Brzychczy-Włoch M, Bulanda M, Gosiewski T. „The vaginal microflora during the pregnancy - does something change?” -  Konferencja Naukowa: 90 lat Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów - PTM wczoraj - dziś - jutro, Kraków, 22-23 września, 2017, Kraków, Polska.
   
 22. Sroka-Oleksiak A, Salamon D, Bulanda M, Gosiewski T. „Kompleksowa detekcja oraz identyfikacja bakteryjnego DNA we krwi pacjentów z sepsą i u zdrowych wolontariuszy metodą sekwencjonowania nowej generacji.” -  II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne "Metagenomy różnych środowisk". 29-30 czerwca, 2017, Lublin, Polska.
   
 23. Sroka-Oleksiak A, Salamon D, Bulanda M, Gosiewski T. „Nested PCR as alternative tool for detection of Borrelia burgdorferi.” - 90 Years of the Polish Society of Microbiologists PTM - Past, Present, and Future, 22-23 kwietnia, 2017, Kraków, Polska.
   
 24. Sroka-Oleksiak A, Salamon D, Bulanda M, Gosiewski T. „Zastosowanie metody sekwencjonowania nowej generacji (NGS) w identyfikacji bakteryjnego DNA we krwi pacjentów z sepsą.” - VII Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, 27 maja, 2017, Kraków, Polska.
   
 25. Sroka-Oleksiak A, Salamon D, Bulanda M, Kapusta P, Ludwig-Gałęzowska A, Wołkow P, Gosiewski T. „The duodenal microbiota of patients with obesity and type 2 diabetes.” - 90 Years of the Polish Society of Microbiologists PTM - Past, Present, and Future, 22-23 kwietnia, 2017, Kraków, Polska.
   
 26. Ziomber A, Sroka-Oleksiak A, Talaga-Ćwiertnia K, Bulanda M. „Gut Microbiota in Obese Rats after Transcranial Direct Current Stimulation.” - 2nd International Conference on Obesity & Chronic Diseases. July 6-8 lipca, 2017, San Francisco, USA.
   
 27. Ziomber A, Sroka-Oleksiak A, Talaga-Ćwiertnia K, Kaszuba-Zwoińska J, Bulanda M. „Zmiany w ilościowym i jakościowym składzie mikrobioty jelitowej u szczurów otyłych po przezczaszkowej stymulacji prądem stałym.” - Konferencja Naukowa : 90 lat Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów - PTM wczoraj - dziś - jutro, 22-23 września, 2017, Kraków, Polska.
   
 28. Źródłowski T, Flis A, Ziętkiewicz M, Drwiła R, Gosiewski T. „Nowa technologia fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) i barwienia Grama versus tradycyjna hodowla pełnej krwi - porównanie metod w kontekście testów skriningowych w sepsie.” - II Polski Kongres Pokonać Sepsę: z międzynarodowym uczestnictwem, 25-27 maja, 2017, Wrocław, Polska.