Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przyznane patenty:

Zdjęcie dokumentu patentowego

 

 

Sposób izolowania DNA drobnoustrojów z krwi

Patent: PL 219490
Data przydzielenia patentu: 24.09.2014 r
Twórcy: Tomasz Gosiewski, Monika Brzychczy-Włoch

Patent: EP 2888364
Data przydzielenia patentu: 13.06.2017 r.
Twórcy: Tomasz Gosiewski, Monika Brzychczy-Włoch

Nr zgłoszenia: US 9,879,311
Data przydzielenia patentu: 04.12.2017 r.
Twórcy: Tomasz Gosiewski, Monika Brzychczy-Włoch

 

 

 

 

Zdjęcie dokumentu patentowego

 

Test diagnostyczny zakażeń Streptococcus agalactiae

Patent: PL 231394
Data przydzielenia patentu: 18.10.2018 r.
Twórcy: M. Brzychczy-Włoch,  S. Górska, E. Brzozowska, A. Gamian, P. Heczko

Patent: EP 3014276
Data przydzielenia patentu: 21.12.2017 r.
Twórcy: Monika Brzychczy-Włoch, Sabina Górska, Ewa Brzozowska, Andrzej Gamian, Piotr Heczko

Nr zgłoszenia: US 10,048,263
Data przydzielenia patentu: 14.08.2018 r.
Twórcy: M. Brzychczy-Włoch, Sabina Górska, Ewa Brzozowska, Aandrzej Gamian, Piotr Heczko

 

 

 

Zdjęcie dokumentu patentowego

 

 

Startery, sposób i zestaw diagnostyczny do diagnozowania sepsy

Patent: PL 235777
Data przyznania patentu: 25.05.2020 r.
Twórcy: Tomasz Gosiewski, Dominika Salamon, Małgorzata Bulanda, Piotr Radkowski, Agnieszka Ludwig-Gałęzowska, Paweł Wołkow, Agnieszka Sroka

Patent: EP 3320110B1
Data przyznania patentu: 30.12.2020 r.
Twórcy: T. Gosiewski, D. Salamon, M. Bulanda, P. Radkowski, A. Ludwig-Słomczyńska, P. Wołkow, A. Sroka-Oleksiak

 

 

 

 

Zdjęcie dokumentu patentowego

 

Sposób jednoczesnej detekcji bakterii i grzybów w preparacie biologicznym metodą PCR oraz zestaw dodetekcji bakterii i grzybów w preparacie biologicznym metodą PCR

Patent: PL 228161
Data przyznania patentu: 28.02.2018 r.
Twórcy: T. Gosiewski, M. Brzychczy -Włoch, A. Pietrzyk, M. Bulanda

Patent: EP 2999798
Data przyznania patentu: 01.02.2016 r.
Twórcy: T. Gosiewski, M. Brzychczy-Włoch -, A. Pietrzyk, M. Bulanda

Patent: US 10,415,096
Data przyznania patentu: 17.09.2019 r.
Twórcy: T. Gosiewski, M. Brzychczy-Włoch, A. Pietrzyk, M. Bulanda

 

 

 

 

Zdjęcie dokumentu patentowego

 

 

Sposób wytwarzania wielowarstwowej polimerowej powłoki ochronnej materiałów implantacyjnych z funkcją kontrolowanego uwalniania leków

Patent: PL 231176
Data przydzielenia patentu: 31.01.2019 r.
Twórcy: Monika Brzychczy-Włoch , K. Gębarowska, Monika Gołda-Cępa, J. Kasperczyk, A. Kotarba, M. Musiał-Kulik

Patent: DE 112014005909
Data przydzielenia patentu: 14.03.2017 r.
Twórcy: Monika Gołda-Cępa, Monika Brzychczy-Włoch , M. Faryna, K. Engvall, Andrzej Kotarba

 

 

 

 

Zdjęcie dokumentu patentowego

 

 

 

Sposób wytwarzania katalizatorów nośnikowych o homogenicznej dyspersji nanostrukturalnych faz aktywnych poprzez wykorzystanie komórek prokariotycznych

Patent: PL 234921
Data przydzielenia patentu: 18.05.2020 r.
Twórcy:  M. Gołda-Cępa, A. Kotarba, M. Brzychczy-Włoch, Z. Sojka, P.  Indyka, K. Ciura, J. Duch, D. Ochońska, W. Pajerski

 

 

 

 

 

Zdjęcie dokumentu patentowego

 

 

 

Epitop specyficzny dla zakaźnych Streptococcus agalactiae oraz sposób wykrywania zakażenia pacjenta szczepem Streptococcus agalactiae

Nr zgłoszenia: PL 239045
Data zgłoszenia patentu: 15.07.2021 r.
Twórcy: S. Górska, E. Brzozowska, A. Gamian, M. Brzychczy – Włoch , A. Dobrut

 

 

 

 

 

 

 

Sposób wytwarzania materiału kompozytowego 3D składającego się z nanocząstek fazy nieorganicznej rozproszonych w matrycy węglowej, z wykorzystaniem mikroorganizmów oraz jego zastosowanie

 

Nr zgłoszenia: PL 244283
Data przydzielenia patentu: 29.06.2018 r.
Twórcy: Monika Gołda-Cępa, Andrzej Kotarba, Monika Brzychczy – Włoch , Zbigniew Sojka, Paulina Indyka, Joanna Duch, Dorota Ochońska, Wojciech Pajerski, Agnieszka Brzózka, Magdalena Jarosz, Alicja Zaprzalska

Nowe zgłoszenia patentowe:

Kompozyty otrzymywane z biomasy bakteryjnej do wytwarzania materiałów elektrodowych, składające się z nanocząstek elektroaktywnej fazy nieorganicznej rozproszonych w matrycy węglowej w formie osadzanych warstw 2D

Nr zgłoszenia: P.440403
Data zgłoszenia patentu: 27.02.2022 r.
Twórcy: Andrzej Kotarba, Monika Gołda-Cępa, Zbigniew Sojka, Monika Brzychczy-Włoch, Wojciech Pajerski, Joanna Duch, Dorota Ochońska, Paulina Indyka, Agnieszka Brzózka, Magdalena Jarosz

Zestaw i sposób do wykrywania zakażenia, zwłaszcza wirusem SARS CoV-2, przy użyciu hybrydyzacji in situ

Nr zgłoszenia: P.443616
Data zgłoszenia patentu: 27.01.2023 r.
Twórcy: Agnieszka Sroka-Oleksiak, Tomasz Gosiewski, Katarzyna Talaga-Ćwiertnia, Dominika Salamon, Monika Brzychczy-Włoch, Agnieszka Krawczyk 

 

Sposób i kompozycja diagnostyczna do wykrywania mastitis wywoływanego przez E. coli, S. uberis, S. agalactiae lub S. aureus

Nr zgłoszenia: P.442091
Data zgłoszenia patentu: 25.09.2022 r.
Twórcy: Anna Dobrut, Monika Brzychczy-Włoch, Dagmara Wójcik-Grzybek

 

Metoda i system identyfikacji bakterii polikultury na obrazach mikroskopowych z wykorzystaniem głębokiego uczenia się

Nr zgłoszenia: EP 22461550.0
Data zgłoszenia patentu: 12.05.2022 r.
Twórcy: Bartosz Zieliński, Adriana Borowa, Dawid Rymarczyk, Monika Brzychczy-Włoch, Dorota Ochońska, Agnieszka Sroka-Oleksiak.

 

Test diagnostyczny

Nr zgłoszenia: PCT/PL2019/050002
Data zgłoszenia patentu: 09.01.2019 r.
Twórcy: Monika Brzychczy-Włoch, Sabina Górska,  Ewa Brzozowska, Andrzej Gamian, Anna Dobrut

 

Test diagnostyczny

Nr zgłoszenia: US 16/960,844
Data zgłoszenia patentu: 08.07.2020 r.
Twórcy: Monika Brzychczy-Włoch, Sabina Górska, Ewa Brzozowska, Andrzej Gamian, Anna Dobrut

 

Metoda diagnostyczna i kompozycja do wykrywania mastitis wywołanego przez E.coli, S.uberis, S.agalactiae lub S.aureus

Nr zgłoszenia:  EP23461639.9
Data zgłoszenia patentu: 25.08.2023r.
Twórcy: Anna Dobrut, Dagmara Wójcik-Grzybek, Monika Brzychczy-Włoch, Adrian Bekier, Jakub Skibiński, Karolina Rudnicka, Przemysław Płociński