Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Ocena przydatności sekwencjonowania NGS i profilowania mikrobiomu-DynaMAP do analizy zaburzeń składu mikrobioty i identyfikacji patogenów w przebiegu biegunek o nieustalonej etiologii u pacjentów z nowotworami krwi

Kierownik projektu: dr Agnieszka Sroka-Oleksiak
Okres realizacji: 2023-2024
Rodzaj projektu: Miniatura 7
Opis projektu

 

Analiza zmian w składzie bakteryjnej mikrobioty jelitowej u szczurów otyłych po przezczaszkowej stymulacji prądem stałym - badania pilotażowe z zastosowaniem metody sekwencjonowania nowej generacji 

Kierownik projektu: dr Katarzyna Talaga-Ćwiertnia
Okres realizacji: 2023-2024
Rodzaj projektu: Miniatura 7
Opis projektu

         

Ocena mikrobiomu i proteomu mózgu oraz roli przeszczepu mikrobioty jelitowej (FMT) w schizofrenii – badania na szczurzym modelu MAM-E17

Kierownik projektu: dr Dominika Salamon
Okres realizacji: 2022 – 2025
Rodzaj projektu: Sonata 17
Opis projektu

 

Analiza metagenomiczna archeobiomu i mykobiomu jelitowego dzieci z chorobą Leśniewskiego-Crohna w porównaniu do osób zdrowych

Kierownik projektu: mgr Agnieszka Krawczyk
Okres realizacji: 2020 – 2023
Rodzaj projektu: Preludium 17
Opis projektu

 

Szczury, schizofrenia oraz bakteryjny i grzybiczy mikrobiom jelit - badanie pilotażowe z wykorzystaniem sekwencjonowania nowej generacji (NGS)

Kierownik projektu: dr Dominika Salamon
Okres realizacji: 2019 – 2021
Rodzaj projektu: Miniatura 3
Opis projektu

 

Analiza metagenomiczna bakteriobiomu i mykobiomu przewodu pokarmowego dzieci i młodzieży z celiakią i ich zdrowego rodzeństwa oraz dzieci zdrowych posiadających antygen HLA DQ2 i (lub) DQ8

Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Gosiewski, prof. UJ
Okres realizacji: 2018 – 2023
Rodzaj projektu: Sonata Bis 7
Opis projektu

 

Charakterystyka immunogennych białek Streptococcus agalactiae wraz z identyfikacją epitopu rozpoznawanego przez przeciwciała ochronne krwi pępowinowej

Kierownik projektu: dr hab. Monika Brzychczy - Włoch, prof. UJ
Okres realizacji: 2014 – 2018
Rodzaj projektu: Opus 5

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 

 

 

 

 

Modele wielospecjalistycznej opieki szpitalnej i pozaszpitalnej nad pacjentem z zakażeniem SARS-CoV-2

Kierownik projektu (mikrobiologia): dr hab. Tomasz Gosiewski
Okres realizacji: 2020 – 2021
Tytuł podprojektu: Badania nad diagnostyką laboratoryjną zakażeń wywołanych przez wirus SARS-CoV-2 w przebiegu choroby COVID-19
Rodzaj projektu: Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19
Opis projektu

 

Innowacyjny test diagnostyczny do wykrywania antygenów wybranych gatunków bakterii wywołujących mastitis u bydła

Kierownik projektu: dr Anna Dobrut
Okres realizacji: 2020 - 2023
Rodzaj projektu: Lider
Opis projektu

 

Innowacyjny test diagnostyczny do wykrywania zakażeń Streptococcus agalactiae i nosicielstwa wśród ciężarnych

Kierownik projektu: dr hab. Monika Brzychczy – Włoch, prof. UJ
Okres realizacji: 2017 - 2022
Rodzaj projektu: Tango 2

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Opracowanie sond FISH do detekcji drobnoustrojów in situ w systemie znakowania obustronnego, za pomocą zewnętrznego, uniwersalnego oligonukleotydu

Kierownik projektu: prof. Tomasz Gosiewski
Okres realizacji: 2023 – 2024
Opis projektu

 

Ocena archeobiomu jelitowego w schizofrenii - badania na modelu szczurzym

Kierownik projektu: dr Dominika Salamon
Okres realizacji: 2023 – 2024
Opis projektu

 

Zastosowanie metody sekwencjonowania nowej generacji do analizy mykobioty jelitowej u szczurów otyłych poddanych przezczaszkowej stymulacji prądem stałym

Kierownik projektu: dr Katarzyna Talaga-Ćwiertnia
Okres realizacji: 2022 – 2023
Opis projektu
 

Opracowanie i standaryzacja metod badania wiriomu człowieka przy zastosowaniu metody sekwencjonowania nowej generacji (NGS)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Monika Brzychczy-Włoch
Okres realizacji: 2022 – 2023
Opis projektu

 

Opracowanie metody identyfikacji gatunkowej bakterii z zastosowaniem spektroskopii ramanowskiej i sztucznej inteligencji – badania pilotażowe

Kierownik projektu: dr Agnieszka Sroka-Oleksiak
Okres realizacji: 2022 – 2023
Opis projektu

 

Wpływ disulfiramu (DSF) na namnażanie się i wzrost atypowych bakterii z rodzaju Ureaplasma (U. urealyticumU. parvum)

Kierownik projektu: dr Małgorzata Biernat - Sudolska
Okres realizacji: 2022 – 2023
Opis projektu

 

Bakteryjne RNA - molekularny biomarker w aktywnych zakażeniach krwi u pacjentów z sepsą

Kierownik projektu: dr Agnieszka Sroka-Oleksiak
Okres realizacji: 2020 – 2021
Opis projektu

 

Ocena aktywności przeciwbakteryjnej kwasu liponowego w stosunku do atypowych bakterii z rodziny Mycobacteriaceae

Kierownik projektu: dr Małgorzata Biernat - Sudolska
Okres realizacji: 2020 – 2021
Opis projektu

 

Badania nad zastosowaniem innowacyjnych metod zwalczania biofilmów bakteryjnych na polietylenowych i poliwinylowych rurkach tracheostomijnych u pacjentów po wykonanym zabiegu tracheostomii

Kierownik projektu: dr hab. Monika Brzychczy - Włoch, prof. UJ
Okres realizacji: 2020 – 2021

 

Ocena tworzenia biofilmu przez izolaty kliniczne Klebsiella pneumoniae na biomateriałach wykorzystywanych w produkcji rurek tracheostomijnych

Kierownik projektu: mgr Dorota Ochońska
Okres realizacji: 2020 – 2021
Opis projektu

 

Ilościowa analiza wybranych gatunków bakteryjnego i grzybiczego mikrobiomu przewodu pokarmowego w przebiegu indukowanej farmakologicznie schizofrenii w modelu szczurzym

Kierownik projektu: dr Dominika Salamon
Okres realizacji: 2019 – 2021

 

Znaczenie mieszanych zakażeń wirusowych w nieczerniakowych rakach skóry HPV-zależnych

Kierownik projektu: mgr Jolanta Kopeć
Okres realizacji: 2019 - 2020
Opis projektu

 

Badanie przesiewowe ujemnych próbek krwi pod kątem możliwości występowania śladowych ilości bakterii przy użyciu szybkiej metody identyfikacji FISH

Kierownik projektu: mgr Joanna Sobońska
Okres realizacji: 2019 - 2020

 

Zmiany genetyczne i epigenetyczne papillomawirusów o wysokim potencjale onkogennym w kontekście zdolności do integracji wirusa z komórką gospodarza i mechanizmów nowotworzenia

Kierownik projektu: dr hab. Sława Szostek
Okres realizacji: 2018 - 2022

 

Charakterystyka fenotypowa i genotypowa szczepów wirusów opryszczki klasyfikowanych do odrębnych gatunków, HSV-1 i HSV-2

Kierownik projektu: dr hab. Barbara Zawilińska
Okres realizacji: 2018– 2022

 

Ilościowa analiza porównawcza wybranych gatunków bakterii beztlenowych jelita grubego u dzieci z chorobą Leśniowskiego - Crohna w grupie pacjentów leczonych żywieniowo oraz w grupie pacjentów poddanych terapii biologicznej

Kierownik projektu: dr Dominika Salamon
Okres realizacji: 2017 - 2018

 

Ocena ilościowa grzybów z rodzaju Candida w grupie dzieci z chorobą Leśniowskiego -Crohna leczonych żywieniowo i terapią biologiczną w porównaniu do dzieci

Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Gosiewski, prof. UJ
Okres realizacji: 2017 - 2018

 

Ocena aktywności przeciwwirusowej in vitro kwasu liponowego, kwasu 2-merkaptoetanosulfonowego, N-acetylocycteiny oraz kwasu elagowego względem wybranych wirusów DNA i RNA

Kierownik projektu: dr Małgorzata Biernat - Sudolska
Okres realizacji: 2017 - 2018

 

Ocena składu flory dróg rodnych kobiet analizowana w kolejnych trzech trymestrach ciąży przy zastosowaniu metody sekwencjomowania nowej generacji

Kierownik projektu: dr hab. Monika Brzychczy - Włoch
Okres realizacji: 2017 - 2018

 

Ocena występowania zmian trądzikowych o etiologii Propionibacterium acnes w latach 2008-2012 w Małopolsce

Kierownik projektu: mgr Joanna Sobońska
Okres realizacji: 2017 - 2018

 

Genotypowanie metycylinoopornych Staphylococcus aureus w oparciu o badanie zmienności liczby powtórzeń tandemowych VNTR z wykorzystaniem metody MLVA

 Kierownik projektu: mgr Dorota Ochońska
Okres realizacji: 2017 - 2018

 

Badania nad tworzeniem biofilmu oraz adherencja do ustalonych linii komórkowych izolatów klinicznych Streptococcus agalactiae pochodzących z zakażeń układu moczowego od dorosłych pacjentów

Kierownik projektu: dr hab. Monika Brzychczy-Włoch
Okres realizacji: 2015 - 2015

 

Zmienność genotypowa HPV o wysokim potencjale onkogennym, a postacie wirusowego genomu w procesie onkogenezy szyjki macicy

Kierownik projektu: dr hab. Sława Szostek
Okres realizacji: 2015 - 2017

 

Swoista odpowiedź immunologiczna a podatność na wtórne zakażenia herpeswirusowe

Kierownik projektu: dr hab. Barbara Zawilińska
Okres realizacji: 2015 - 2017

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Zaburzenia mikrobiomu jamy ustnej w przebiegu wybranych chorób układu krążenia

Kierownik projektu: lek. dent. Barbara Brzychczy
Lata realizacji 2022 – 2023
Opis projektu

 

Analiza zmian składu mykobiomu w czasie u pacjentów pediatrycznych z chorobą Leśniowskiego – Crohna leczonych przeciwciałami anty-TNF-α

Kierownik projektu: mgr Agnieszka Krawczyk
Okres realizacji: 2022 - 2024
Opis projektu

 

Badaniami nad zastosowaniem innowacyjnych metod zwalczania biofilmów bakteryjnych na polimerowych materiałach implantacyjnych

Kierownik projektu: mgr Kamil Drożdż
Okres realizacji: 2022 - 2023
Opis projektu

 

Ilościowa analiza porównawcza wybranych gatunków archeonów przewodu pokarmowego wśród pacjentów z nowo rozpoznaną celiakią oraz analiza dynamiki zmian w czasie, podczas stosowania diety bezglutenowej 

Kierownik projektu: mgr Agnieszka Krawczyk
Okres realizacji: 2020 - 2021
Opis projektu

 

Funkcjonalizacja powierzchni biomateriałów polimerowych do dedykowanych zastosowań implantacyjnych

Kierownik projektu: lek med. lek dent. Łukasz Ścibik
Okres realizacji: 2019 - 2021

 

Ocena właściwości przeciwdrobnoustrojowych stopów miedzi i wybranych metali metodami: spektrofluorometrycznymi, mikroskopowymi oraz cytometrią przepływową

Kierownik projektu: dr Agnieszka Sroka-Oleksiak
Okres realizacji: 2017 - 2018

 

Charakterystyka klinicznych szczepów Streptococcus agalactiae o fenotypie oporności MLSβ przy zastosowaniu typowania metodą MLST

Kierownik projektu: dr Anna Dobrut
Okres realizacji: 2017 - 2018