Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Zakład Molekularnej Mikrobiologii Medycznej (ZMMM) Katedry Mikrobiologii kierowany przez prof. dr hab. n. med. Monikę Brzychczy-Włoch, został powołany jako nowa jednostka w 2017 roku na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, zaś w 2020 roku połączył się z Zakładem Wirusologii kierowanym wówczas przez dr hab. n. med. Barbarę Zawilińską.

Zespół naukowców tworzący ZMMM jest prężnie działającą grupą ambitnych osób, prowadzących badania naukowe owocujące licznymi publikacjami naukowymi (blisko 100 publikacji w ostatnich 5 latach) w renomowanych, międzynarodowych, recenzowanych czasopismach oraz patentami (15 patentów oraz kilkanaście zgłoszeń patentowych) i wdrożeniami (8 wdrożeń w postaci umów licencyjnych czy sprzedaży licencji), a jego liderzy powołali spółkę spin-off (SepGen Sp. z o.o.), celem komercjalizacji wyników badań. 

Nasz Zespoł liczy obecnie ośmiu pracowników badawczo-dydaktycznych (wśród których jest czterech samodzielnych pracowników nauki), jednego pracownika na etacie badawczym, sześciu pracowników na etatach inżynieryjno-technicznych, jednego na etacie badawczo-technicznym oraz kilku doktorantów. Skład zespołu jest interdyscyplinarny (lekarze, biolodzy, biotechnolodzy, analitycy, diagności laboratoryjni). Członkowie zespołu wciąż się rozwijają i zdobywają kolejne stopnie i tytuły naukowe oraz tytuły specjalistów w dziedzinach medycznych.

W ostatnich latach członkowie naszego Zespołu pełnili funkcję kierowników czterech dużych projektów finansowanych przez NCN i trzech przez NCBiR oraz blisko trzydziestu projektów finansowanych z dotacji MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego czy na rozwój młodych naukowców. Ponadto, prowadzone były badania w ramach licznych projektów we współpracy naukowej oraz we współpracy z przemysłem.

Silną stroną ZMMM jest współpraca z licznymi ośrodkami naukowymi, między innymi Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Śląską, Instytutami PAN oraz szpitalami i laboratoriami diagnostycznymi.

Tematyka badawcza Zakładu obejmuje bardzo szeroki zakres mikrobiologii oraz jej zastosowań, między innymi w opracowaniu innowacyjnych testów diagnostycznych, nowoczesnych materiałów o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych, zwalczania biofilmu, roli i wpływu mikrobiomu na stan zdrowia człowieka czy wykorzystania sztucznej inteligencji w diagnostyce laboratoryjnej zakażeń.

Wybrane tematy badawcze ZMMM:

  1. Badania metagenomiczne (obejmujące bakteriobiomy, mykobiomy, wiriomy oraz archeobiomy) - ocena składu jakościowego mikrobioty z materiałów biologicznych w przebiegu różnych chorób (celiakia, choroba Leśniowskiego-Crohna, cukrzyca typu 1 i 2, otyłość, sepsa, COVID-19, schizofrenia, infekcyjne zapalenie wsierdzia, miażdżyca, endometrioza, niepłodność) z zastosowaniem sekwencjonowania nowej generacji.

  2. Jakościowa i ilościowa detekcja mikroorganizmów (bakterie, grzyby, archeony i wirusy) oraz genów determinujących wirulencję i lekooporność szczepów izolowanych z zakażeń z zastosowaniem metod PCR oraz real-time PCR.

  3. Typowanie molekularne mikroorganizmów przy użyciu metod PFGE, MLVA, MLST , sekwencjonowania.

  4. Opracowanie nowoczesnych metod diagnostyki mikrobiologicznej z zastosowaniem: fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ; spektroskopii ramanowskiej; uczenia maszynowego (ang. machine learning); testów ELISA; szybkich testów immunochromatograficznych.

  5. Badanie immunogennych białek wybranych bakterii patogennych oraz ocena immunoreaktywności epitopów rdzennych vs. epitopów modyfikowanych poprzez skracanie lub podstawianie, przy zastosowaniu metod: SDS-PAGE; immunoblotting; Pepscan; ELISA.

  6. Ocena zdolności tworzenia biofilmu oraz jego dynamiki (biofilm w przepływie) przez kliniczne szczepy bakterii przy zastosowaniu metod jakościowych i  ilościowych (ocena stopnia zajęcia powierzchni; hodowla; ilościowy real-time PCR), oraz metod obrazowania (mikroskopia fluorescencyjna; SEM).

  7. Opracowywanie nowoczesnych metod zwalczania biofilmu bakteryjnego z wykorzystaniem: nanocząstek metali szlachetnych; nanocząstek antybiotyków; białek o właściwościach przeciwbakteryjnych; a także poprzez funkcjonalizowanie powierzchni na drodze wbudowania różnych grup funkcyjnych.

  8. Badanie zmian fenotypowych, genotypowych i epigenetycznych wybranych gatunków bakterii, herpeswirusów oraz HPV o wysokim potencjale onkogennym.

  9. Ocena właściwości przeciwbakteryjnych i przeciwwirusowych wybranych substancji i materiałów z zastosowaniem hodowli komórkowych, metod mikroskopowych i spektrofluorymetrycznych.

​Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2022

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ul. Czysta 18
31-121 Kraków
Telefon: (+48) 12 633 08 77 wew. 225
ul. Czysta 18
31-121 Kraków
Informacje kontaktowe

m.brzychczy-wloch@uj.edu.pl

Adres: ul. Czysta 18, 31-121 Kraków

Telefon: (+48) 12 633 08 77 wew. 225