Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W ramach Zakładu Molekularnej Mikrobiologii Medycznej od dnia 1 września 2023 r. powołana została Pracownia Badania Mikrobiomów, której kierownikiem jest prof. dr hab. n. med. Tomasz Gosiewski.

Osoby zainteresowane współpracą naukową serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z kierownikiem pracowni: tomasz.gosiewski@uj.edu.pl

 

 

W pracowni aktualnie realizowane są projekty:

Tytuł: Analiza zmian w składzie bakteryjnej mikrobioty jelitowej u szczurów otyłych po przezczaszkowej stymulacji prądem stałym - badania pilotażowe z zastosowaniem metody sekwencjonowania nowej generacji (Opis projektu)
Kierownik projektu: dr Katarzyna Talaga-Ćwiertnia

Tytuł: Ocena mikrobiomu i proteomu mózgu oraz roli przeszczepu mikrobioty jelitowej (FMT) w schizofrenii – badania na szczurzym modelu MAM-E17 (Opis projektu)
Kierownik projektu: dr Dominika Salamon

Tytuł: Analiza metagenomiczna bakteriobiomu i mykobiomu przewodu pokarmowego dzieci i młodzieży z celiakią i ich zdrowego rodzeństwa oraz dzieci zdrowych posiadających antygen HLA DQ2 i (lub) DQ8
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Tomasz Gosiewski (Opis projektu)

Tytuł: Ocena przydatności sekwencjonowania NGS i profilowania mikrobiomu-DynaMAP do analizy zaburzeń składu mikrobioty i identyfikacji patogenów w przebiegu biegunek o nieustalonej etiologii u pacjentów z nowotworami krwi
Kierownik projektu: dr Agnieszka Sroka-Oleksiak (Opis projektu)

Tytuł: Opracowanie i standaryzacja metod badania wiriomu człowieka przy zastosowaniu metody sekwencjonowania nowej generacji (NGS) (Opis projektu)
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Monika Brzychczy-Włoch

Tytuł: Mikrobiota jamu ustnej u ozdrowieńców po COVID-19 - charakterystyka mikrobiomu wybranych obszarów jamu ustnej ozdrowieńców po COVID-19 poddanych wcześniejszej hospitalizacji
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Joanna Zarzecka

Tytuł: Zaburzenia mikrobiomu jamy ustnej w przebiegu wybranych chorób układu krążenia
Kierownik projektu: lek. dent. Barbara Brzychczy