Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Social Media

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty ministerialne i NCN

Bioinspirowane powłoki z biodegradowalnych polimerów anionowych i kationowych oraz naturalnych substancji przeciwdrobnoustrojowych dla implantów metalowych

Projekt realizowany w konsorcjum z Akademią Górniczo-Hutniczą
Lider projektu: dr hab. inż. Tomasz Krzysztof Moskalewicz
Kierownik projektu z ramienia UJ CM: prof. dr hab. Monika Brzychczy-Włoch
Lata realizacji 2023 – 2026
Rodzaj projektu: OPUS 23

 

Wziewne polimerowe nośniki antybiotyków i inhibitorów sygnalizatorów zagęszczenia do leczenia infekcji w układzie oddechowym 

Kierownik projektu: prof. Elżbieta Pamuła
Lata realizacji 2020 – 2023
Rodzaj projektu: OPUS 18

 

Projektowanie i funkcjonalizacja powierzchni polimerowych materiałów implantacyjnych: zapobieganie infekcjom okołowszczepowym

Kierownik: dr Monika Gołda-Cępa
Lata realizacji: 2020 – 2023
Rodzaj projektu: SONATA 15

 

Bioelektrody na bazie przyjaznych środowisku bakterii kwasu mlekowego - fizykochemiczna, biochemiczna i elektrochemiczna charakterystyka w kontekście ich wykorzystania w układach bioelektrochemicznych

Kierownik: dr Magdalena Jarosz 
Lata realizacji: 2018 – 2021
Rodzaj projektu: SONATA 13

 

Nowatorska metoda preparatyki katalizatorów strukturalnych - wykorzystanie mikroorganizmów do homogenicznego osadzania nanocząstek faz aktywnych na powierzchnie nośników

Kierownik: Prof. Andrzej Kotarba
Lata realizacji: 2017 – 2020
Rodzaj projektu: OPUS 11

 

Szybko degradujące warstwy polimerowe na modyfikowanej elektrochemicznie powierzchni implantów długoterminowych

Kierownik: dr inż. Alicja Kazek-Kęsik
Lata realizacji: 2017 – 2020
Rodzaj projektu: SONATA 11

 

 

Projekty finansowane z NCBiR

Model wielospecjalistycznej opieki szpitalnej i pozaszpitalnej nad pacjentem z zakażeniem SARS-CoV-2

Kierownik podprojektu: prof. dr hab. n. med Joanna Zarzecka
Lata realizacji: 2020-2022
Tytul podprojektu: Mikrobiota jamu ustnej u ozdrowieńców po COVID-19 - charakterystyka mikrobiomu wybranych obszarów jamu ustnej ozdrowieńców po COVID-19 poddanych wcześniejszej hospitalizacji
Rodzaj projektu: Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19

 

Rozwój fagoterapii w leczeniu antybiotykoopornych zakażeń, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów onkologicznych

Konsorcjum naukowe UJ CM z firmą BIOMED SA
Kierownik projektu: dr Ewa Olchawa
Rodzaj projektu: INNOMED
Lata realizacji: 2014-2018

 

 

Projekty w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim

 Innowacyjna diagnostyka mikrobiologiczna z zastosowaniem uczenia maszynowego

Kierownik Dr Bartosz Zieliński
Lata realizacji 2020-2021
Rodzaj projektu: DigiWorld 2020