Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoraty w trakcie realizacji

Epidemiologia molekularna szczepów klinicznych Klebsiella pneumoniae, struktura klonalna populacji, wirulencja i antybiotykooporność

Mgr Dorota Ochońska

Promotor: Prof. Dr hab. Monika Brzychczy – Włoch

Badanie metagenomiczne archeonów i grzybów jelitowych u dzieci z chorobą Leśniowskiego – Crohna z zastosowaniem sekwencjonowania nowej generacji (NGS)

Mgr Agnieszka Krawczyk

Promotor: Prof. Dr hab. Tomasz Gosiewski
Promotor pomocniczy: Dr Dominika Salamon

Badania nad zastosowaniem innowacyjnych metrod zwalczania biofilmów bakteryjnych na polimerowych materiałach implantacyjnych

Mgr Kamil Drożdż

Promotor: Prof. Dr hab. Monika Brzychczy – Włoch
Promotor pomocniczy: Dr inż. Monika Gołda – Cępa

Zakończone przewody doktorskie

Charakterystyka fenotypowa  i genotypowa szczepów  klinicznych Neisseria gonorrhoeae z uwzględnieniem wybranych cech wirulencji

Mgr Joanna Białecka

Promotor: dr hab. Barbara Zawilińska

 

Ocena wpływu nanocząsteczek srebra oraz bakteriofagów na bakterie izolowane od pacjentów z przewlekłym stanem zapalnym zatok przynosowych oraz tworzony przez nie biofilm

Mgr Agnieszka Gibała

Promotor: Prof. Dr hab. Tomasz Gosiewski
Promotor pomocniczy: Prof. Dr hab. Maciej Szaleniec
Rok obrony: 2023
Link do doktoratu

 

Funkcjonalizacja powierzchni rurki tracheostomijnej z poli(chlorku winylu) w kierunku zapobiegania wzrostu biofilmu bakteryjnego do zastosowań u pacjentów poddanych zabiegowi tracheotomii

Lek. Lek. dent. Łukasz Ścibik

Promotor: Prof. Dr hab. Monika Brzychczy – Włoch
Promotor pomocniczy: Prof. Dr hab. Andrzej Kotarba
Rok obrony: 2023
Link do doktoratu

 

Zmiany genetyczne, epigenetyczne i fenotypowe w komórkach nabłonka szyjki macicy związane z zakażeniem wysokoonkogennymi HPV w procesie transformacji nowotworowej

Dr Katarzyna Sitarz

Promotor: Dr hab. Sława Szostek
Promotor pomocniczy: Dr hab. Agnieszka Kaczor
Rok obrony: 2021
Link do doktoratu

 

Oddziaływania na granicy faz nanocząstki-bakterie-powierzchnie ciał stałych : od badań podstawowych do zastosowań

Dr Wojciech Pajerski

Promotor: Prof. Dr hab. Andrzej Kotarba
Promotor pomocniczy: Prof. Dr hab. Monika Brzychczy – Włoch
Rok obrony: 2021
Link do doktoratu

Zastosowanie modyfikowanych technik fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) i barwienia Grama jako testów skriningowych w diagnostyce sepsy

Dr Tomasz Źródłowski

Promotor: Prof. Dr hab. Tomasz Gosiewski
Promotor pomocniczy: Dr n.med. Mirosław Ziętkiewicz
Rok obrony: 2020
Link do doktoratu

 

Badania nad epitopami immunogennych białek Streptococcus agalactiae rozpoznawanymi przez przeciwciała ochronne krwi pępowinowej

Dr Anna Dobrut

Promotor: Prof. Dr hab. Monika Brzychczy – Włoch
Rok obrony: 2019
Link do doktoratu

Badanie flory bakteryjnej odcinka dwunastniczego u pacjentów z otyłością oraz cukrzycą typu 2 i otyłością z zastosowaniem sekwencjonowania nowej generacji

Dr Agnieszka Sroka-Oleksiak

Promotor: Prof. Dr hab. Małgorzata Bulanda
Rok obrony: 2019
Link do doktoratu

Fenotypowa i molekularna charakterystyka szczepów Enterococcus faecium opornych na glikopeptydy izolowanych z ogniska epidemicznego i od nosicieli

Dr Katarzyna Talaga-Ćwiertnia

Promotor: Prof. Dr hab. Małgorzata Bulanda
Rok obrony: 2017
Link do doktoratu

Ocena flory mikrobiologicznej jelita grubego osób dorosłych z cukrzycą typu 1 oraz typu 2

Dr Dominika Salamon

Promotor: Prof. Dr hab. Małgorzata Bulanda
Rok obrony: 2017
Link do doktoratu