Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Social Media

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo jednostki badawczej   

Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek im. Jana Bobra, Kraków

 

Logo jednostki badawczej

 

Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach

 

Logo jednostki badawczej

 

 

Grupa Spektroskopii Chiralooptycznej Zakładu Fizyki Chemicznej Wydziału Chemii UJ

 

 

Logo jednostki badawczej

 

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN, Kraków

 

 

Logo jednostki badawczej

 

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław

 

 

Logo jednostki badawczej

 

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN im. Jerzego Habera, Kraków

 

 

Logo jednostki badawczej

 

Instytut Biologii Medycznej PAN, Pracownia Wirusologii, Łódź

 

 

Logo jednostki badawczej

 

Jagiellońskie Centrum Innowacji, Kraków

 

 

Logo jednostki badawczej

 

 

Katedra Biochemii Wydziału Lekarskiego UJ CM

 

 

Logo jednostki badawczej

 

Katedra Biomateriałów, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 

 

Logo jednostki badawczej

 

Katedra Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska, Gliwice

 

 

Logo jednostki badawczej

 

 

Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemii UJ

 

 

 

Logo jednostki badawczej

 

 

Klinika Dermatologii UJ CM, Kraków

 

 

 

Logo jednostki badawczej

 

 

Klinika Otolaryngologii, Katedra Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego, Kraków

 

 

 

Logo jednostki badawczej

 

Klinika Radioterapii, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie

 

 

Logo jednostki badawczej

 

Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

 

 

 

Logo jednostki badawczej

 

 

Klinika i Katedra Dermatologii Wydziału Lekarskiego UJ CM

 

 

 

Logo jednostki badawczej

 

 

Katedra i Klinika Hematologii UJ CM

 

 

 

Logo jednostki badawczej

 

 

Laboratorium Genomiki Medycznej OMICRON UJ CM

 

 

 

Logo jednostki badawczej

 

Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ, Kraków

 

 

Logo jednostki badawczej

 

Oddział Intensywnej Terapii Pulmonologicznej Krakowskiego Specjalistycznego Szpitala im. JPII, Kraków

 

 

Logo jednostki badawczej

 

 

Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków

 

 

 

Logo jednostki badawczej

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

 

Logo jednostki badawczej

 

Pracownia Mikrobiologii Krakowskiego Specjalistycznego Szpitala im. JPII, Kraków

 

 

 Instytut Technologii Maszyn i Materiałów, Politechnika Gdańska, Gdańsk

 

 

Logo jednostki badawczej

 

 

Wydział Matematyki i Informatyki UJ

 

 

 

Logo jednostki badawczej

 

 

Zakład Biofizyki Katedry Fizjologii Wydziału Lekarskiego UJ CM

 

 

 

Logo jednostki badawczej

 

 

Zakład Mikrobiologii Szpital Uniwersytecki w Krakowie

 

 

 

Logo jednostki badawczej

 

 

Zakład Zakażeń Szpitalnych i Mykologii Katedry Mikrobiologii Wydziału Lekarskiego UJ CM

 

 

 

Logo jednostki badawczej

 

Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

 

 

Współpraca z sektorem gospodarczym:

 

  1. od 01 października 2019 powołanie spółki celowej typu Spin-off SepGen Sp. z o.o. do komercjalizacji wyników naszych badań. Główne obszary działalności: Badania i rozwój w biotechnologii.
  2. od 2017 r. współpraca z firmą bioinformatyczną Ardigen SA w ramach projektów: 04.01.02-00-0025/17 oraz POIR.01.01.01-00-0347/17
  3. od 2016 r. współpraca z firmą CHDE Polska SA. w ramach projektu TANGO2/340018/NCBR/2017

 

 

Współpraca naukowa z ośrodkami zagranicznymi w ramach realizacji projektów naukowych:

 

 

 

Logo jednostki badawczej

Department of Chemical Engineering and Technology, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden

Department of Fiber and Polymer Technology, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden

 

 

Logo jednostki badawczej

 

Politechnika Lwowska, National University, Ukraina